Hoe zit het met volkshuisvesting op de (voormalig) Nederlandse Antillen en Aruba?

 

12 oktober 2010 - Aedesnet

Op 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgeheven. Bonaire, Saba en St Eustatius (de BES-eilanden), worden een soort Nederlandse gemeente, Curaçao en St Maarten worden autonome landen binnen het Koninkrijk, net als Aruba nu al is.
Op de Nederlandse Antillen en Aruba zijn zes woningcorporaties actief. Op verzoek van de Nederlandse en Antilliaanse overheid onderzocht Aedes-voorganger de Nationale Woningraad (NWR) in de jaren zeventig wat er nodig was op het gebied van volkshuisvesting en hoe dat vorm moest krijgen. Dat leidde tot de oprichting van diverse woningcorporaties. De vraag naar goedkope woningen is groot, alle woningstichtingen kampen inmiddels met lange wachtlijsten.

 

Curaçao

 In 1976 richtte de eilandelijke overheid de Fundashon Kas Popular (FKP) op. Tot 1982 vervulden medewerkers van de NWR de belangrijkste managementfuncties. Naast ontwikkeling van huurwoningen werd het begrip “zelfbouw woningen” vormgegeven. In 1981 werd de eerste lokale directeur benoemd. Aantal woningen: 4.037, plus 1000 in beheer van het eilandgebied.

 

Aruba

 Op Aruba werd in dezelfde periode de Fundashon Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) opgericht. Tot 1984 voerden NWR medewerkers de directiefuncties uit. Daarnaast waren diverse Nederlandse adviseurs op projectbasis actief. Ook hier is, naast bouwen en beheren van huurwoningen, aandacht voor zelfbouw. Ook werd de huisvestingssituatie in de krottenwijken van The Village en Esso Heights verbeterd.

 

Bonaire

In 1980 werd op Bonaire de Fundashon Cas Boneriano (FCB) opgericht. De stichting werd de eerste jaren administratief en technisch ondersteund door NWR medewerkers.
Aantal woningen: 415.

 

Sint Maarten

 Na orkaan Luis in 1995 startte men vanuit Nederland een noodhulpprogramma waarbij noodwoningen gebouwd en beschadigde woningen vernieuwd werden. Daarna werd met hulp van de NWR de St Maarten Housing and Development Foundation (SMHDF) opgericht.
Aantal woningen: 698.

 

Saba en St Eustatius (Statia)

Sinds eind jaren 80 kent elk eiland een kleine woningstichting: de OYOHF (Own Your Own Home Foundation ) op Saba (25 woningen in beheer) en de SHF(Statia Housing Foundation) op St Eustatius. (82 woningen in beheer van eilandgebied).

 

Samenwerkingsverband: Caneye

Op initiatief van Aedes werken de zes woningstichtingen sinds 1998 samen onder de naam Caneye. Doel is belangenbehartiging en het bevorderen van onderlinge samenwerking. Caneye organiseert regelmatig bijeenkomsten, workshops en seminars. Zo organiseert Caneye in oktober op Aruba een trainingsweek voor de medewerkers van de aangesloten corporaties. Inleiders zijn lokale deskundigen en directieleden van Nederlandse woningcorporaties. Caneye is (bijzonder) lid van Aedes.

 

Huidige bestaande samenwerkingscontacten tussen woningcorporaties

FKP Curacao - Mitros, Utrecht.
FCB Bonaire - Aert Swaens, Veldhoven
OYOHF Saba en SHF St Eustatius – Woonlinie, Woudrichem/Zaltbommel
FCCA Aruba, geen vaste samenwerking, wel DIGH lening
SMHDF St Maarten, mogelijk contact is nog in eerste verkenningsfase.
De verschillende Nederlandse partijen, komen op initiatief van Aedes regelmatig bijeen. Ook vertegenwoordigers van DIGH en het Ministerie van WWI nemen daar aan deel.

 

Voorwaarden buitenlandse activiteiten en financiering

Het Ministerie van VROM/WWI heeft voorwaarden vastgelegd waaraan Nederlandse corporaties aan moeten voldoen willen ze buiten de landsgrenzen actief worden. In 2008 zijn de investeringsmogelijkheden voor Nederlandse corporaties op Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden) verruimd. (MG2008-03). Op het Ministerie is een nieuwe aanpassing in voorbereiding.
Door de hoge marktrente op de eilanden is financiering een van de voornaamste problemen bij het realiseren van woningbouwprojecten. Daarom onderzoeken DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) en Finance Ideas (op verzoek van Mitros) alternatieve financieringsmogelijkheden.


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009