De heer Olaf Fisscher

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen wooncorporatie De Woonplaats

 

‘De Woonplaats manifesteert zich maatschappelijk gezien geweldig. Er gebeurt veel meer dan alleen maar stenen stapelen. We betrekken bijvoorbeeld bewoners actief bij de nieuwbouw- en renovatieplannen in hun wijk. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid spreekt mij als hoogleraar organisatiekunde en bedrijfsethiek enorm aan.

 

Een corporatie draagt natuurlijk primair zorg voor volkshuisvesting in Nederland. Maar een corporatie kan ook veel over de grens betekenen. Je kunt ook een willekeurig project sponsoren, maar dat heeft niet onze voorkeur. Het is zinniger steun te koppelen aan je eigen activiteiten. In dit kader sta ik ook volledig achter onze directie die al twee keer tijdelijk garant stond voor een DIGH-lening. De woningen die met een DIGH-lening gerealiseerd worden, zijn vaak hard nodig. Een garantstelling is weliswaar bescheiden in omvang maar het kan net het verschil maken voor mensen die nu nog goede huisvesting moeten ontberen.

 

Bang zijn om een garantstelling toe te zeggen, is mijn inziens nergens voor nodig. De overheid biedt met de MG-regeling heel duidelijk ruimte aan woningcorporaties om jaarlijks voor 0.03% van het balanstotaal verplichtingen overzees aan te gaan. Het zou erg jammer zijn als die ruimte niet wordt gepakt. Mensen die het minder hebben dan wij mogen niet de dupe worden van terughoudendheid als gevolg van negatieve beeldvorming rondom de corporaties.

 

Het is een bijdrage in de marge – dat moet het ook blijven – maar het is goed om als corporatie een steentje bij te dragen. Als Raad van Commissarissen zien wij er op toe dat de garantie voor een lening praktisch besteed wordt en niet in een bodemloze put verdwijnt. DIGH voorziet hierin ook een belangrijke rol en de monitoring is hen uitstekend toevertrouwd. Het is overigens heel wezenlijk om het buitenland niet alleen financieel te ondersteunen, maar dit te koppelen aan deskundigheid. Zowel De Woonplaats als DIGH hebben veel te bieden op dit gebied.’

 

De heer Ton Doesburg

Lid Raad van Commissarissen wooncorporatie De Woonplaats

 

‘Ontwikkelingshulp zoals Bert Koenders dat biedt, werkt niet. Het enige dat helpt, is kennis overdragen zodat de mensen daar verder kunnen. Dat betekent: ervaren mensen van hier die terplekke de plaatselijke projectontwikkelaars en bouwvakkers ondersteunen en bijscholen. Op het gebied van onderhoud is er bijvoorbeeld nog veel te winnen. Onderhoud wordt meestal niet gepleegd waardoor veel geld en energie verloren gaat.’

 

‘Zo hebben we al veel goed werk verzet in Sri Lanka. Hier zijn na de tsunamiramp, in het kader van het project Corporaties voor Onderdak, onder andere bejaardenoorden, nieuwe woningen, een ziekenhuis, kerk en een buurthuis gebouwd. Wij hebben de kennis en delen die graag met mensen die het echt nodig hebben. Nederlanders zijn ook nog eens erg goed in praktische oplossingen. Je hebt daar met andere omstandigheden te maken. Dus als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’

 

‘Ik snap de huivering om garant te staan voor een DIGH-lening eerlijk gezegd niet. Het is pure koudwatervrees. Die 0,3 promile is door VROM wettelijk geregeld en op het jaarlijkse balanstotaal goed te overzien. We hebben het hier niet over Rotterdamse oceaanstomers. Natuurlijk gaat er door een andere infrastructuur en manier van besturen wel eens iets mis in dit soort landen. Maar DIGH screent de projecten vooraf grondig en monitort het project gedurende de aflossingsperiode. En gaat het alsnog mis, dan is er nog steeds niets aan de hand. Als Raad van Commissarissen neem je weloverwogen en zorgvuldig beslissingen. Een eventueel verlies is jammer maar ingecalculeerd. Een garantstelling is dus niets om bang voor te zijn of om je voor te schamen mocht het mis gaan. Je moet eerder bang zijn om aangesproken te worden op het feit dat je niets doet!’

 


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009