Utrechtse woningcorporaties faciliteren woningbouw in León

 

Utrecht heeft zich in 2007 uitgeroepen als Millennium Gemeente. De gemeente Utrecht wil bijdragen aan de realisering van de Millenniumdoelen (zie kader). Dat doen we concreet met investeringen in wonen en werken in zusterstad León in Nicaragua. Utrecht en León bieden kansen aan arme families met de aanleg van nieuwe wijken en de bouw van woningen in León Zuid Oost. Daarmee draagt Utrecht bij aan Millenniumdoel 1: bestrijding van extreme armoede. Dat is nodig, want in León leeft 35 % van de bewoners van minder dan 1 euro per dag. De gemeente Utrecht heeft de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-ex, SSH en Groenrand Wonen bereid gevonden garant te staan voor een lening voor woningbouw in León. Met deze garantstelling kon Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) een lening beschikbaar stellen aan Ceprodel in Nicaragua. De coöperatie Juntando Manos kon daarmee 36 woningen bouwen.

 

Deze families hebben met eigen middelen een kavel gekocht in de nieuwe wijk in León Zuid Oost. In juli begonnen zij met het graven van de fundering. Ze hebben muren gemetseld, het dak en de vloer aangelegd, kortom, het hele huis zelf gebouwd met de hulp van één timmerman en één metselaar. De meeste bewoners werken als verpleger, arts, docent of marktverkoper. Na hun werkdag werkten ze aan de bouw van hun woning. Ze hebben 15 weken gewerkt en een huis gebouwd van 54 vierkante meter met een totale waarde van 10.000 dollar

 

1e DIGH lening voor woningproject

De garanties van de Utrechtse woningcorporaties hebben de eerste DIGH lening voor woningbouw in León mogelijk gemaakt. De lening van DIGH is verstrekt aan Ceprodel die lokaal de uitgifte aan de coöperatie heeft verzorgd, toezicht houdt op de betalingen, en de terugbetaling aan DIGH doet. Ceprodel is een middelgrote microkrediet organisatie, met een goede staat van dienst in meerdere Centraal Amerikaanse landen en de hoogste, binnen Nicaragua mogelijke, rating: BB+.

De lening bedraagt USD 360.000,- (toen € 291.381,-) , heeft een looptijd van 10 jaar en de annuïteit bedraagt USD 50.972,-. De rente op deze dollarlening bedraagt 5,78% inclusief een risicopremie. Naar Nicaraguaanse maatstaven is dat een zeer voordelig rentetarief.

In november hadden de bewoners een eerste bedrag van ruim 50.000 dollar voor het eerste jaar aan Ceprodel betaald, die dit vervolgens heeft doorbetaald aan DIGH. Daarmee zijn de bewoners hun verplichtingen voor het eerste jaar nagekomen. Dat betekent ook dat de Utrechtse woningcorporaties dit jaar niet aangesproken hoeven te worden op hun garanties. Omdat hier sprake is van een lening die tot zover netjes wordt afbetaald, schept dat mogelijkheden om het kapitaal op termijn opnieuw in te zetten voor weer nieuwe andere initiatieven.

Bouwmaterialenbank

In León is een tekort van 15.000 woningen. Het aanbod van woningen blijft sterk achter bij de vraag. Veel woningen verkeren ook in een slechte staat. Utrecht ondersteunt daarom ook een bouwmaterialenbank die kredieten biedt voor woningverbetering en nieuwbouw in León Zuid Oost. De gemeente León beheert de bouwmaterialenbank. Veel families bouwen een huis op de nieuwe kavel maar hebben niet genoeg inkomen voor een krediet voor een nieuwe woning. Ze kunnen wel een deel van hun huis verbeteren, zoals het dak, of de muren of een extra slaapkamer.

 

Via de bouwmaterialenbank kunnen deze families advies krijgen over de verbetering en over de materialen die nodig zijn. De families werken zelf aan de verbetering en betalen het krediet in drie jaar terug. Deze bank heeft een kapitaal van bijna 500.000 dollar. Daarmee worden ruim 60 nieuwe woningen gebouwd en kunnen er 60 worden verbeterd.

 

Jaarlijks worden er 500 kavels geproduceerd in León Zuid Oost. Er is dus veel meer aanbod nodig voor woningbouw. Utrecht gaat zich daarvoor inzetten in 2008. Utrecht wil haar doelstelling om een concrete bijdrage te leveren aan de Millenniumdoelen waarmaken.

 

 

Wie doet wat ?

Coöperatie Juntando Manos

36 families in León Zuid Oost hebben een woning gebouwd.

Zij betalen hun krediet binnen tien jaar terug in maandelijkse termijnen aan CEPRODEL.

CEPRODEL, Organisatie in Nicaragua voor woningbouw

Geeft krediet voor woningbouw in León aan de coöperatie Juntando Manos en betaalt het krediet jaarlijks terug aan DIGH.

DIGH, Dutch International Garantees for Housing

Biedt een lening met garantstelling voor woningbouw van € 291.381

Woningcorporaties

Portaal, Bo-Ex, SSH en Groenrand Wonen

Staan garant voor de lening voor woningbouw in León.

Dat heeft in 2007 niets gekost omdat de bewoners hebben terugbetaald.

Gemeente Utrecht

Ondersteunt León bij wonen, werken en duurzaamheid en betrekt Utrechtse bewoners en instellingen daarbij.

 

 

De acht Millenniumdoelen die in 2015 moeten zijn gerealiseerd:

1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen

2. Alle jongens en meisjes gaan naar school

3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

4. Kindersterfte is sterk afgenomen

5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap

6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt

7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

 

 

Artikel Woningcorporaties Utrecht-DIGH (20071211_1136 BCD_BCZ_BIS ven001)v7(D. van de Ven)


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009