Wereld Habitat Dag 2006


Hoe rijk is de stad? Over financiering, menselijk & ander kapitaal in steden


Op maandagmiddag 2 oktober a.s. organiseert Habitat Platform van 12.00 uur tot 17.00 uur de jaarlijkse Wereld Habitat Dag in Concordia, Hoge Zand 42, Den Haag.
Wereldwijd wordt er op deze dag aandacht besteed aan de enorme stedelijke groei in de wereld en aan de woonomstandigheden van mensen in sloppenwijken. In Nederland staan we op deze dag stil bij de rol van geld bij het verbeteren van leefomstandigheden in de snel groeiende steden, onder de titel ‘Hoe rijk is de stad?’.


Het programma


De middag bestaat uit een mix van plenaire lezingen, workshops, flitscursussen, mogelijkheden om contacten te leggen, en om uw vraag én aanbod neer te leggen bij ervaringsdeskundigen.
Wilt u weten wat participatory budgeting is, of wat de rol van microkrediet of collectieve financiering is in relatie tot wonen? Wilt u horen waarom een projectontwikkelaar op de ene plek wel en op de andere niet investeert? Wilt u informatie over (internationale) fondsen en creatieve financieringmogelijkheden voor uw eigen projecten? Wilt u als bedrijf weten wat maatschappelijk verantwoord ondernemen u kost maar vooral wat het u oplevert? Of wilt u uw netwerk vergroten via “De Habitatmuur van Vraag & Aanbod”? Kortom, een middag die draait om het stimuleren van partnerships en het uitwisselen van kennis en ervaring rond (menselijk) kapitaal in steden!


Voor wie?


De middag is bedoeld voor overheden, bedrijven, woningcorporaties, consultancy,
ontwikkelingsorganisaties, kennis- en wetenschapsinstituten, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties en iedereen die zich betrokken voelt bij de stedelijke problematiek.


Aanmelden en Informatie


Op de website van het Habitat Platform (www.habitatplatform.nl) vindt u de meest actuele informatie over het programma. Aanmelden kan via de website van het Congres- en Studiecentrum VNG (www.cs-vng.nl). Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze dag wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VROM, het ministerie van Buitenlandse Zaken, NCDO en UN-Habitat

Informatie bij:
Habitat Platform
Heleen Mudde
Communicatieadviseur
070 3738331 / 070 3738772 / 0611055054
heleen.mudde@habitatplatform.nl

Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009