Op 1 maart 2017 is Erik Beijer volstrekt onverwacht overleden. Een enorm gemis voor zijn partner, zijn zonen en zijn vele (muziek)vrienden, maar ook voor Digh en allen die daarbij betrokken zijn en die het Digh-model een warm hart toedragen.

Erik was vanaf het begin bij Digh betrokken en feitelijk de spil waar alles om draaide. Hij kende alle projecten, had ze meermalen bezocht en, nog belangrijker, hij kende alle mensen die erbij betrokken waren, zowel in Nederland als op locatie.

Erik geloofde in de missie van Digh: het stimuleren van sociale woningbouw in ontwikkelingslanden en in Midden en Oost-Europa. Het was  dan ook een grote persoonlijke teleurstelling voor hem dat in 2013 besloten werd Digh niet voort te zetten, maar geleidelijk af te bouwen. Daar lagen een aantal redenen aan ten grondslag. Allereerst de economische crisis die zowel in Nederland als in de projectlanden de financiële ruimte ernstig beperkte. Vervolginvesteringen bleven daardoor uit en brachten een aantal projecten in problemen. Daarop volgde een beleidswijziging van de Nederlandse overheid waardoor het woningcorporaties niet langer werd toegestaan om leningen te garanderen.

Kenmerkend voor de inzet en betrokkenheid van Erik Beijer is dat hij er bewust voor koos om zelf de afbouw van Digh te begeleiden. Hij is daar letterlijk tot op de laatste dag van zijn leven mee bezig geweest. Hij bleef er overigens van overtuigd dat de essentie van het Digh model een werkbaar concept was, dat met enkele aanpassingen een duurzaam karakter had kunnen hebben.


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009