LEERTRAJECT RENOVATIE BESTAANDE BOUW OOST-EUROPA

(INCLUSIEF STUDIEREIS NAAR LETLAND)

 

DIGH en Plateau ontwikkelden gezamenlijk een leertraject om praktische ervaringen met en succesfactoren van renovatie van bestaande bouw in Oost-Europa uit te wisselen met de Nederlandse corporatiesector.

 

 

Achtergrond

Het Convenant Energiebesparing Corporatiesector uit 2008 heeft ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing in de sector, zoals 20% minder gasverbruik in 2018. In de praktijk blijkt het voor corporaties moeilijk de afspraken van dit convenant te implementeren.     

 

Ook in Midden- en Oost-Europa moet nog veel renovatie van bestaande bouw plaatsvinden. Zo’n 170 miljoen mensen wonen daar nog in ‘energievretende’ gebouwen.  DIGH financiert al sinds 2004 meerdere renovatieprojecten in deze regio die appartementen energiezuiniger maken. Vaak door middel van vernieuwende lokale partnerschappen tussen bewoners, gemeentes en renovatiebedrijven. Het gebrek aan institutioneel kader hiervoor in deze landen heeft als voordeel dat men vanaf punt nul met dit soort projecten aan de slag moet. Dit biedt kansen om deze activiteiten vanaf het begin zo logisch en efficiënt mogelijk in te richten. DIGH en Plateau ontwikkelden gezamenlijk een leertraject omdat wij denken dat Nederlandse corporaties hun voordeel kunnen doen met de Oost-Europese aanpak.

 

 

Focus leertraject

In het leertraject staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Renovatieprojecten, uitgevoerd door DIGH-partners in Letland en de Oekraïne bieden naar ons inziens het meeste inspiratie voor de Nederlandse corporaties. Een belangrijk onderdeel van het leertraject is een studiereis naar Letland, waar DIGH-partner Renesco succesvol renovatieprojecten implementeert.

Renesco[1] voert renovaties uit aan de hand van het zogenaamde Energy Servicing Company Model (ESCO). Hierbij ontwikkelt, financiert en beheert Renesco het renovatieproces gedurende 20 jaar. Renesco investeert in het onderhoud en het moderniseren van woonblokken. Zij renoveert onder meer de buitengevel, kozijnen, balkons en trappenhuizen. Daarnaast isoleert Renesco daken en kelders en legt nieuwe warmwaterleidingen, radiatoren en regelapparatuur aan. De oude, inefficiënte stadsverwarming wordt vervangen door moderne geothermische warmte-koude-opslag.

Het resultaat is een verlaging van de energiekosten met ongeveer 75%. Nieuw is dat een dienstverlener op energiegebied, voor eigen rekening én risico investeert in de verduurzaming van panden van particulieren. De inkomsten van Renesco komen uitsluitend uit de bespaarde energie.

 

De ervaring in dit soort projecten leert dat uitvoering via zo’n ESCO-model efficiënter en uitgebreider verloopt dan wanneer het via bewonersverenigingen (coöperaties, VVE’s, etc.) wordt uitgevoerd. Bovendien biedt het ESCO-model de gelegenheid om  tegelijkertijd in meerdere gebouwen aan de slag te gaan. De financiering wordt op deze manier zo efficiënt mogelijk benut.

 

 

Programma leertraject

Het inhoudelijk programma beslaat drie onderdelen: ‘op verkenningstocht’, ‘de studiereis’ en ‘de terugblik en de toekomst’’.

 

Doelen ‘op verkenningstocht’

We gaan met elkaar op verkenningstocht. Een inhoudelijke verdieping in de vorm van een tweedaagse. De doelen zijn:

 

-      Nader met elkaar kennismaken.

-      Geschiedenis van de volkshuisvesting in Centraal- en Oost-Europa.

-      Kennismaken met concrete volkshuisvestelijke vraagstukken die spelen in Letland.

-      Aan de slag met deze vraagstukken om inspiratie en ideeën aan te reiken aan de te bezoeken partijen in Letland.

-      Leerdoelen vaststellen voor de reis: zowel persoonlijk, als voor de corporatie waarvoor je werkzaam bent.

-      Introductie interculturele communicatie.

-      Leren oordelen uit te stellen en creatief te denken.

-      Klaargestoomd worden om zoveel mogelijk te leren van en mee te nemen uit de reis.

 

Doelen ‘de studiereis’

We bezoeken Letland. De reis duurt vier dagen. De doelen zijn:

 

-      Kennis en inspiratie halen en brengen.

-      Een kijkje in de keuken bij typische volkshuisvestingsprojecten in Oost-Europa.

-      Kennismaken met het ESCO-model: wat zijn de succesfactoren en wat voor lessen kunnen er zijn voor Nederlandse wonincorporaties?

-      Het in contact zijn met Letse professionals actief in de lokale volkshuisvestingssector.

-      Het bezoeken van projecten, voor en na renovatie.

-      Het bijwonen van een bewonersavond, waarbij we ter plekke ervaren hoe professionals bewoners motiveren deel te nemen aan een renovatieproject.

 

Doelen ‘de terugblik en de toekomst’

We komen na de studiereis bij elkaar om te evalueren en afspraken te maken voor de toekomst. Dit programmaonderdeel neemt één dag in beslag. De doelen zijn:

 

-      Delen ervaringen.

-      Evalueren ‘op verkenningstocht’ en ‘de studiereis’.

-      Voorbereiden presentatie aan eigen DT/MT met daarin inzichten en adviezen opgedaan voor en tijdens de reis.

-      Presentatie aan en gesprek met eigen DT/MT.

-      Het maken van vervolgafspraken.

 

 

Voor wie

Het leertraject is gericht op high potentials die werkzaam zijn bij een corporatie. En is vooral interessant als zij bezig zijn met thema’s als energie, duurzaamheid, renovatie en participatie. Dit leertraject is een mooie manier om te verdiepen in, te leren van en ervaringen uit te wisselen met professionals uit ons vakgebied in Oost-Europa.

 

 

 

Tijd

Op verkenningstocht:                  donderdag 1 en vrijdag 2 maart 2012

De studiereis:                             donderdag 15 tot en met zondag 18 maart 2012

De terugblik en de toekomst:        vrijdag 6 april 2012

 

 

Kosten

De kosten voor gehele inhoudelijke leertraject (op verkenningstocht, de studiereis en de terugblik en de toekomst) bedragen 3.000 euro per persoon. Deze kosten zijn inclusief cursus- en leesmateriaal. Niet inbegrepen zijn 19% BTW en de kosten voor vervoer, verblijf en verzorging tijdens de studiereis. Wij schatten in dat deze kosten rond de 700 euro per persoon bedragen.

 

 

Contact

Wil je je inschrijven of meer informatie over dit leertraject? Neem dan contact op met Laura van der Ven, projectleider Ontwikkeling vanuit Plateau. Via 020-47 11 001 of l.van.der.ven@vannimwegen.nl

 

 

Over DIGH en Plateau

DIGH

Goede en betaalbare huisvesting is in Nederland vanzelfsprekend. In veel andere landen is dat niet het geval. Daar wil DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) iets aan doen. Sinds 2002 maken we betaalbare woningbouw mogelijk voor mensen in ontwikkelingslanden en landen in transitie.

Wij verstrekken leningen aan lokale volkshuisvesters om woningen te bouwen of te renoveren. Kapitaal voor deze investeringen is in deze landen niet gemakkelijk te vinden omdat men het risico niet aandurft. DIGH neemt op dat moment het risico wél. Tenminste, als de plannen volgens ons haalbaar zijn. We hebben de ervaring en kennis in huis om die inschatting te kunnen maken. In totaal hebben we ongeveer € 65.000.000 aan leningen verstrekt, met garantstellingen van 42 Nederlandse woningcorporaties.

Borging van leningen via DIGH is simpel. Deze borging is geoorloofd door WWI tot een 0,03% percentage van het balanstotaal van een corporatie. Daarnaast gaat het niet ten koste van het weerstandsvermogen en wordt het professioneel begeleid door DIGH. Tot heden is bijna 100% van de Nederlandse garanties niet aangesproken en lopen borgstaande woningcorporaties nagenoeg geen risico.

Nadat de eerste projecten succesvol gefinancierd zijn door DIGH, vinden lokale en regionale banken onze leningnemers uiteindelijk wél financierbaar. Voor meer informatie over DIGH: www.digh.nl

 

Plateau

Wij zijn talent- en managementontwikkelaar. We richten ons specifiek op talenten, leidinggevenden en topkader in de vastgoedsector. Dat doen we op frisse en eigentijdse wijze met ontwikkelprogramma’s, incompany opleidingen en -trainingen op maat, intervisie en coaching. Met als doel mensen te enthousiasmeren en inspireren voor het vakgebied waarin ze werken, ze te ontwikkelen en ze te behouden voor de eigen organisatie en de sector. Ons traineeprogramma voor woningcorporaties Talent in Huis werd in 2011 winnaar van Het Beste Traineeship van Nederland in de categorie Management. In onze programma’s werken we met trainers, inspirators, coaches en experts die dagelijks in de praktijk actief zijn. Leren en werken integreren we zoveel mogelijk en we richten ons op toepassing in de praktijk. Plateau is dochter van managementadviesbureau Vannimwegen. Voor meer informatie over Plateau: www.plateau-net.nl


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009