Prof. dr Annemieke J.M. Roobeek

Hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement, Nyenrode Business Universiteit
Directeur-eigenaar van MeetingMoreMinds en van Open Dialogue BV
Initiatiefnemer van BLU-BlueLifeUnlimited bv

Annemieke Roobeek is sinds 1997 als hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement
verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. In haar loopbaan is dit haar vierde hoogleraarschap. Eerder was zij tussen 1988 en 2002 hoogleraar Technologie en Economie (Universiteit Nyenrode), Wibaut hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken (Universiteit van Amsterdam) en hoogleraar Complexe Vraagstukken op het Gebied van Strategie en Beleid (UvA). Zij is directeur-eigenaar van MeetingMoreMinds, een intercompany netwerkorganisatie ter bevordering van professionele ontwikkeling en innovatieversnelling in een netwerk-setting. MeetingMoreMinds is sinds 1999 het levend lab waarin zij nieuwe netwerkconcepten uittest en toepast bij koplopers in het bedrijfsleven, het onderwijs, overheidsinstellingen, de politie en in (zorg)organisaties. (www.meetingmoreminds.com)
Vanuit Open Dialogue ontwerpt en begeleidt zij sinds 1994 grootschalige transformatieprocessen en strategietrajecten voor ondernemingen en (overheids) organisaties. Ondernemingen zoals Solvay Pharmaceuticals en Shell Chemicals, maar ook non-profit organisaties zoals Oxfam International, Borstkankervereniging NL en Green Peace International, zijn door haar naar netwerkende organisaties getransformeerd.

In haar werk geeft ze veel aandacht aan intergenerationeel werken en pleit ze voor meer ruimbaan voor de jongere generaties die met hun high tech netwerkcompetenties een belangrijke vernieuwingsbron binnen bedrijven en organisaties kunnen zijn (www.creativegeneration.nl). Haar stijl is een combinatie van scherpe analyse, interactieve strategieontwikkeling en versneld innoveren. Je zou het interactief strategisch innoveren kunnen noemen. Zij werkt met dwarsdoorsneden uit de organisatie om zo de veelzijdige kennis uit een onderneming of organisatie optimaal te benutten in vernieuwing- en veranderingstrajecten.

Annemieke Roobeek is een ervaren commissaris en bestuurder. Zij is momenteel commissaris bij RAI Exhibition Centres, Draka Holding en zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van NCWTNederlands Centrum voor Wetenschap en Technologie, waar o.a. NEMO het Science Center in Amsterdam deel van uitmaakt. Zij is commissaris bij Solvay Pharmaceuticals. Daarnaast is zij is 2 oprichtingslid van het Bestuur van het VUmc Fonds voor stimulering van bijzonder medisch onderzoek. In 2009 is zij toegetreden tot de VROM-Raad met als opdracht te werken aan een visie op verstedelijking en duurzaamheid.
Zij is commissaris geweest bij o.a.Aedes (1996-2009), PCM Uitgevers (1996-2007), Fortis NV/AG (1994-2005), Haute Equipe (financiële dienstverlening) (2007-2008) en SNT (1999-2002), alsmede bestuurslid van NLR-National Laboratorium voor Lucht- en Ruimtevaart (1994-2000), Lid van de Raad van Toezicht van het VU medisch centrum (1995-2001), Bestuurslid van de Stichting De Digitale Stad (1994-2000) en Lid van het Verenigingsbestuur van de Rietveld Academie (1995-2001).

Op voordracht van het Ministerie van Justitie was zij lid van de adviescommissie voor de verdeling
van gelden uit de kansspelorganisaties (2003-2004) en zij is voorzitter geweest van de VROM Adviesraad voor Innovatieve Projecten in de Stedelijke Vernieuwing (IPSV) (2001-2002). Zij is lid geweest van de Raad van Advies van Arthur D. Little (Benelux) (2005-2008) en van Shikar (executive search & consultancy) (2004-2008).

Annemieke Roobeek staat bekend om haar onafhankelijkheid van geest, haar energie en
ondernemende vernieuwingszin. “Innoveren is tot over het randje gaan, want anders zou alles bij het oude blijven en wordt er niet vernieuwd. Innoveren is voor mij durf hebben om het bewust ànders te doen. Weten dat je er met elkaar vaak voor moet zwoegen, maar dat je vrijwel altijd met vergaande vernieuwingen uit een spannend interactief proces komt, waarmee je de omgeving op een slimme manier verbaasd doet staan.”
Annemieke Roobeek is moeder van 3 kinderen (16, 19 en 23 jaar). Haar hobby is de wereld
rondreizen, interessante mensen ontmoeten en elkaar verhalen vertellen. Ze woont in Amsterdam.

Wij wensen haar veel succes bij DIGH.

Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009