Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft een aantal beleidsregels gewijzigd die met ingang van 1 januari 2011 van kracht zijn geworden.
Een aantal van deze wijzigingen zijn ook voor DIGH van belang. We zetten ze hierbij voor u op een rijtje:

De indeling voor corporaties is gewijzigd. Op basis van de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren is besloten om de zogeheten C oordelen voor corporaties te laten vervallen. Belangrijkste redenen om tot afschaffing over te gaan, zijn de financiële omgeving van de corporaties die er anders uitziet dan in 2006, de veranderingen vanwege de beschikking van de Europese Commissie, de voornemens in het Regeerakkoord en omdat in het toezicht op maatschappelijke prestaties geen verdere invulling is gegeven aan de relatie met de financiële oordeelsvorming.

De indeling is nu als volgt:
A1 corporaties
A2 corporaties
B corporaties

Voor een DIGH garantie geldt dat alle A1 en A2 corporaties garant mogen staan. Voor een B corporaties is dat helaas niet het geval. Gelukkig zijn dat er op dit moment slechts een viertal corporaties met een B oordeel.

Het aantal corporaties is eind 2010 vastgesteld op 418. Een kleine daling ten gevolge van fusies. De totale huurwoningenvoorraad bedraagt circa 2,4 miljoen woongelegenheden.


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009