Is deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar? Klik dan hier voor de online versie.
JANUARI 2011 • DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN DIGH


 

Garant staan: Mag dat? En hoe werkt het?

Ja u mag garant staan voor een DIGH lening. Dit is wettelijk vastgelegd en geregeld door het ministerie van VROM (nu Binnenlandse Zaken) in een zogenaamde MG, een Ministeriele Garantie. Corporaties mogen per jaar tot 0,03% van hun balanstotaal garant staan voor de rente en aflossing van een lening voor buitenlandse huisvestingsprojecten. Garanties voor dit soort leningen zijn bedoeld voor de bouw van betaalbare woningen voor de lagere en middeninkomensgroepen. Uw voordeel? U geeft hiermee uw maatschappelijke betrokkenheid een internationaal gezicht, stimuleert duurzaam ondernemerschap en u zorgt voor een economische impuls.
 

 

Nieuwe huisvestingsprojecten:
staat u ook garant in 2011?

Suriname, Paramaribo
In de Surinaamse hoofdstad is net de renovatie van de houten Sint Petrus en Paulus kathedraal afgerond. Met een prachtig resultaat. Nu zijn de monumentale panden ernaast aan de beurt. De stichting Sekrepatu is op zoek naar financiering voor het opknappen van deze panden voor in totaal zes winkels en twaalf appartementen. Een mooi initiatief voor conservering van cultuur-historisch erfgoed.

Bosnië en Macedonië
In samenwerking met Habitat for Humanity heeft DIGH al veel leningen afgesloten voor projecten op de Balkan. In deze regio, met name in Bosnië, zijn de gevolgen van de Balkanoorlog nog steeds zichtbaar. Veel woningen verkeren hierdoor nog steeds in een slechte staat. Via het verstrekken van leningen kunnen woningen worden verbeterd en geïsoleerd. DIGH zoekt voor diverse projecten garantiegevers.

Digh PeruPeru
In Peru en de rest van Latijns-Amerika hebben miljoenen huishoudens te maken met ernstige huisvestingsproblemen. Miljoenen gezinnen delen huizen met andere families en velen leven in slecht gebouwde huizen zonder riolering en veilig drinkwater. Microkredietfinanciering voor woningbouw levert betaalbare leningen op. Hiermee kunnen mensen een stukje eigen grond kopen, een klein huisje bouwen of hun bestaande huis verbeteren. De lage inkomensklassen kunnen zich zo een serie van kleine, kortere termijn leningen veroorloven. De vraag naar deze leningen is dan ook groot. Met weinig kunt u veel doen.

Nicaragua
Van verschillende microkredietorganisaties zijn er verzoeken voor financiering. In La Libertad ligt een plan klaar voor vijftig nieuwe woningen. Daarnaast komt er microkrediet beschikbaar voor het opknappen van 338 woningen. Het mooie van dit project is dat bewoners zelf actief meewerken aan de uitvoering van deze plannen. Eerdere projecten in Nicaragua hebben laten zien dat het werkt.

In de hoofdstad Managua hebben particulieren hun krachten gebundeld en zich georganiseerd in twee coöperaties. Zij willen 63 woningen bouwen op grond die al in bezit is van organisatie Ceprodel. De bewoners verdienen niet voldoende om zelf een lening bij een bank te kunnen krijgen. Wanneer de financiering rond is verkoopt Ceprodel de grond aan de coöperaties en begeleidt hen bij de bouw van hun eigen huizen. Dergelijke initiatieven blijken heel goed te werken. Leuk detail: het merendeel van de toekomstige bewoners is vrouw!

Digh LetlandLetland
Letland is een van de voormalige Oostbloklanden waar een enorme achterstand is in het onderhoud van woningen. Met name appartementsgebouwen (panelflats) zijn slecht gebouwd en geïsoleerd. Het energieverbruik ligt daardoor 60-70% hoger dan elders in Europa. DIGH zoekt garantiegevers voor het renoveren van 170 bestaande appartementen. Ze zullen worden ‘ingepakt’ volgens de ESCO-methode (zie artikel hieronder).

Digh KroatieKroatië
In Kroatië wonen relatief veel ouderen en steeds meer van hen hebben zorg nodig. In de gemeente Slavonski Brod bouwt organisatie Rezidencija 55 aan een gemeenschappelijke voorziening van vijftig appartementen en twaalf vrijstaande gezinswoningen. Betaalbare huizen voor gehandicapte senioren. Voor de financiering van de eerste twee fases van dit ouderenproject tekenden Habion en de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam voor de garantie. We zoeken nog een garantiegever voor de derde tranche van dit mooie initiatief.
 

 

Woontorens isoleren: mes snijdt aan twee kanten

In Letland is het bedrijf Sun Energy Baltic actief. Zij heeft het ESCO-model in Letland geïntroduceerd. ESCO staat voor Energy Service Company. Een ESCO voert het isolatieprogramma uit. Maar een ESCO zit ook in het centrum van alle geldstromen: Zij trekt de financiering aan voor de investeringen. Het leninggedeelte wordt terugbetaald uit het verschil tussen de energiebetalingen van de bewoners (die blijven op hetzelfde peil) en de door het isolatieprogramma veel lager geworden energiekosten, die worden afgedragen aan de energiemaatschappij. Directeur Eric Berman van Sun Energy Baltic vertelt enthousiast over deze manier van werken en de rol die DIGH hierin speelt. Lees verder>>
 
   

  Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.