Is deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar? Klik dan hier voor de online versie.
APRIL 2011 • DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN DIGH


 

Wat beweegt de woningcorporaties?

Elk sociaal huisvestingsproject waarvoor DIGH een financiering afsluit is weer anders. Bij het ene project draait het om woningisolatie, bij een ander project wordt er huisvesting voor ouderen gerealiseerd of krijgen groepen vrouwen via microkredieten de mogelijkheid om beter te wonen. Ook de focus van de Nederlandse woningcorporaties verschilt. Gaat hun aandacht voornamelijk uit naar duurzaamheid? Of kijken ze meer naar leefbaarheid en bouwen ze in clusters die meerdere voorzieningen bevatten? Of is ouderenbeleid nu juist een speerpunt? Lees verder
 

 

Annemieke Roobeek in de Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht is onlangs uitgebreid met professor dr. Annemieke Roobeek. Zij is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Ook is zij directeur-eigenaar van netwerkorganisatie MeetingMoreMinds en van adviesbureau Open Dialogue BV. Annemieke’s achtergrond en werkervaring sluiten goed aan op de visie en missie van DIGH. Als lid van de VROM-raad hield ze zich bezig met verstedelijking en duurzaamheid. Nu als lid van de Raden voor Leefinrichting en Infrastructuur (RLI) gaat haar aandacht uit naar ruimtelijke ordening en infrastructuur. Daarvoor is ze lange tijd commissaris geweest bij Aedes. Annemieke heeft een grote ervaring op internationaal gebied en is zeer deskundig op financieel gebied. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. “Het principe van garantstellen is prachtig en praktisch”, vindt Annemieke. “Via leningen kunnen sociale woningprojecten worden gerealiseerd in ontwikkelingslanden. DIGH stimuleert op deze manier echt ondernemerschap ter plekke voor grote groepen waarvoor dat anders onbereikbaar zou zijn. Met mijn kennis en expertise wil ik DIGH graag versterken.”
 

 

Nieuwe lening afgesloten in Nicaragua

DIGH heeft een lening van € 637.063 afgesloten voor de bouw van zestig nieuwe woningen in de gemeente Juigalpa waarmee Leiden een stedenband heeft. Deze worden samen met de opgerichte coöperatie gebouwd. Daarnaast worden er ook kredieten beschikbaar gesteld voor nog eens veertig groeiwoningen. Deze worden in fases gebouwd. De bewoners kunnen hiermee hun woning bouwen in het tempo waarin hun betaalcapaciteit het toelaat. Voor dit project staan een aantal Leidse woningcorporaties garant: Ymere, Ons Doel, Portaal Leiden, De Sleutels en SLS Wonen. Lees verder
   

 

Feestelijke opening Drommedaris

In Kaapstad is de ontwikkeling van volkshuisvesting weer een stap verder gekomen. Op 24 maart is het project Drommedaris feestelijk geopend. Dit sociale woningbouwcomplex omvat 231 huurwoningen. Voor dit project is via DIGH een lening van € 1.937.260 afgesloten. Woningbouwcorporatie De Alliantie uit Huizen staat hiervoor garant. Drommedaris is een pilot van de Zuid-Afrikaanse woningbouwcorporatie Communicare, die van plan is om in Kaapstad de komende drie jaren tweeduizend sociale woningen te bouwen. Communicare is samen met CTCHC en SOHCO (met deze corporaties heeft DIGH ook een relatie) een partnership aangegaan met de gemeente Kaapstad voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen. Drommedaris slaat hiermee een nieuwe richting in en op het gebied van sociale huurwoningen. Dankzij de garantie van de Alliantie krijgt de woningbouw in Zuid-Afrika een extra impuls en krijgen de mensen daar de kans om in een goede en betaalbare woning te wonen. Alle reden voor feest dus!
   

 

AlleeWonen tekent voor Letland en Zuid-Afrika

Woningbouwcorporatie AlleeWonen staat garant voor twee nieuwe projecten: een in Letland en een in Zuid-Afrika. Directeur Harry Reininga: “AlleeWonen investeert momenteel in energiebesparende maatregelen om de energielasten van bewoners naar beneden te brengen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Onze garantstelling voor een lening waarmee gebouwen in Letland worden gerenoveerd sluit hier dan ook naadloos op aan. Bewoners wonen hierna met meer comfort, en verbruiken veel minder energie.” Ook het project in Zuid-Afrika past in de bedrijfsfilosofie van de woningcorporatie. “Wat we interessant vinden aan het Inkululeko-project in Zuid-Afrika Pretoria is de integrale aanpak”, zegt Reininga. “Het gaat hier om de uitbreiding van een Community Centrum voor jonge kinderen met sociale achterstanden, waar kinderopvang en onderwijs wordt gecombineerd met sociale huisvesting. Dit past binnen ons concept van de vitale wijken.” Reininga besluit: “We hebben voor deze projecten de maximale financiële ruimte benut die het ministerie ons biedt. Het zou mooi zijn als meer corporaties dit zouden doen. DIGH is een betrouwbare partij. Ze zoekt de projecten goed uit en kijkt zorgvuldig naar de financiering.”
   

 

Kom naar de Aedesdag!

Op 17 mei 2011 organiseert Aedes een corporatiedag, waarop corporaties uit heel Nederland elkaar ontmoeten. Deze keer is ook DIGH aanwezig met een stand met informatie, foto’s en films van diverse projecten. Deelnemers kunnen zien wat de resultaten zijn van de leningen van DIGH. Lees verder
   

 

Rectificatie

In de nieuwsbrief van januari 2011 staat de naamgeving van woningcorporatie SOR verkeerd. De juiste naam is Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR). Onze excuses hiervoor.
   
   


  Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.