Hoe neemt u een lening op in uw begroting? Rekenvoorbeeld Stel dat de DIGH-lening €... Lees meer
Garant staan > Wat betekent dat financieel voor u?

Wat betekent dat financieel voor u?

 

Een voorbeeld
Stel, het balanstotaal van uw woningcorporatie bedraagt 1 miljard. Volgens de 0,03%-regeling mag u daarvan jaarlijks maximaal € 300.000 als garantie inzetten voor de rente en aflossing van een lening. Bij een rente van 5% en een looptijd van tien jaar, bedraagt de hoofdsom die op basis van deze garantie door DIGH kan worden aangetrokken 2,4 miljoen. Dat betekent bijvoorbeeld 120 woningen in Zuid-Afrika!

De looptijd van een DIGH-lening is maximaal tien jaar, de rente staat daarmee tien jaar vast en wordt vastgesteld op het moment van transfer. Een lening kan een annuïteit hebben van een langer lopende periode dan tien jaar. Bijvoorbeeld twintig jaar of dertig jaar. Dan wordt na tien jaar het nog niet afgeloste deel van de DIGH-lening omgezet in een nieuwe DIGH-lening tegen de dan geldende kapitaalmarktrente. De garantiegever die de eerste tien jaar voor de DIGH-lening garant staat, staat ook de resterende looptijd garant.print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009