Garant staan > Hoe werkt DIGH?

Werkwijze


DIGH sluit leningen af met lokale organisaties voor de bouw of renovatie van woningen en aanpalende investeringen. De basis van deze financieringen is garanties van Nederlandse woningcorporaties. Met deze garanties sluit DIGH bij Nederlandse banken leningen af voor de lokale aanvrager. Door deze borging is financiering tegen een lagere rente mogelijk. Het gaat meestal om langlopende leningen voornamelijk in Zuid-Afrika en de regio's Midden- en Oost-Europa, Zuid-Amerika en de Caraïben. Gedurende de looptijd van de lening houdt DIGH toezicht op de projecten en de financiele positie van de aanvrager.

DIGH geldstromen
Maar het is wel uw geld. Wat doet DIGH om de risico’s te beperken?

De garantiegevers lopen het risico dat een lokale organisatie niet aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Het minimaliseren van deze risico’s is een kerntaak van DIGH. Dat pakken we als volgt aan:

DIGH voert een assessment uit

DIGH beoordeelt zowel het project waarvoor een DIGH-lening wordt aangevraagd, als de organisatie die een DIGH-lening aanvraagt. DIGH beoordeelt onder meer of de exploitatiebegroting van een project sluitend is en of een organisatie in staat is vastgoed te beheren.

Er is altijd een onderpand

Het vastgoed dat met een DIGH-lening wordt gefinancierd, dient als onderpand voor het voldoen van rente- en aflossingsverplichtingen (eerste hypotheek). Zonodig wordt het geveild. Om dat te kunnen doen, beoordeelt DIGH of het eigendom juridisch aantoonbaar is vastgelegd (vergelijkbaar met het Kadaster in Nederland). Gezien de problemen waarop DIGH bij het veilen kan stuiten, is de eerste hypotheek die DIGH vestigt vergelijkbaar met een tweede of derde hypotheek. Uit de executiewaarde en uit hetgeen uit de boedelscheiding overblijft, worden de resterende rente- en aflossingsverplichtingen voldaan. Een eventueel tekort is voor rekening van de garantiegever.

Zorgvuldige beoordeling

DIGH bemiddelt uitsluitend voor leningen wanneer deze beoordeeld zijn door de kredietcommissie en het dagelijks bestuur een positief advies heeft uitgebracht over de aanvraag.

Samenwerking met Aedes

Sinds 2004 werkt DIGH nauw samen met Aedes vereniging van woningcorporaties. Met deze samenwerking wil Aedes de enkele tientallen Nederlandse woningcorporaties die zich inzetten voor het verbeteren van de woonomstandigheden van lagere inkomensgroepen in tweede en derde wereldlanden, beter ondersteunen. DIGH heeft hiermee een solide achterban.

DIGH stimuleert lokale betrokkenheid

DIGH financiert maximaal 75% van het investeringsbedrag van een project. Het restant moet de garantievrager met eigen middelen of met leningen van andere organisaties financieren. Dit vergroot de betrokkenheid van lokale partijen bij een project en maakt de kans groter dat een project slaagt en een DIGH-lening wordt afbetaald. Door een maximum van 75% in te stellen kunnen we bovendien meer projecten met hetzelfde bedrag aan garanties realiseren.

DIGH monitort de projecten ter plaatse

DIGH bezoekt de organisatie waaraan een DIGH-lening is verstrekt en controleert of het project vordert en aan de eisen voldoet.

DIGH spreidt het risico

DIGH participeert nooit voor meer dan 75% in projecten. De projectenportefeuille is gespreid over verschillende organisaties in verschillende landen zijn verspreid.


Klik hier als u wilt zien hoe u een lening kunt opnemen in uw begroting.

Klik hier als u wilt zien welke organisaties garant staan voor een DIGH-lening.


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009