Hoe neemt u een lening op in uw begroting? Rekenvoorbeeld Stel dat de DIGH-lening €... Lees meer

Garant staan voor een projectlening, hoe werkt dat?


In ontwikkelingslanden en landen in een economische overgangsfase kunnen organisaties vaak geen betaalbare leningen voor woningprojecten afsluiten, omdat banken het risico te groot vinden dat de rente- en aflossingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen. U kon als Nederlandse corporatie of gemeente het verschil maken, door garant te staan voor een DIGH-lening.

Volgens de Woningwet mogen Nederlandse corporaties niet investeren in buitenlandse projecten. In 2005 heeft het Ministerie van BZK een wettelijke regeling goedgekeurd die het voor A-corporaties mogelijk maakte om jaarlijks garant te staan voor de rente en aflossing van de gegarandeerde lening. Dit bedrag mocht niet hoger zijn dan 0,03 procent van het balanstotaal.
Per 1 juli 2015 is door de herziening van de Woningwet het bij wet verboden garant te staan voor nieuwe leningen. Bestaande garanties mogen blijven bestaan, in overleg met de garantiegevers is echter eind 2015 besloten Digh versneld af te wikkelen.print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009